Certifikat

Protite

SS-EN ISO 14001:2015

Protite

SS-EN ISO 9001:2015

Protite

GMP FOOD CONTACT

Protite

Uppförandekod

Protite AB har baserat bolagets uppförandekod på de tio principer som listats av United
Nations Global Compact som omfattar mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption.

Mänskliga rättigheter

  • Vi stöder och respekterar skyddet av internationellt proklamerade mänskliga rättigheter
    och ser till att vi inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetskraft

Frihet av association

I enlighet med relevant lagstiftning stödjer vi våra anställdas frihet förening och erkänner rätten att förhandla kollektivt.

Tvångsarbete

Vi accepterar inget tvångsarbete. Arbetskraft ges fritt och
anställda är fria att lämna i enlighet med fastställda regler.

Barnarbete
Vi anställer inte personer som är under den lagliga minimiåldern för sysselsättning. Lägsta ålder för anställning i företaget är 15 år, dvs ålder för slutförande av grundskolan. Farligt arbete är inte tillåtet.

personer med en ålder under 18 år.

Avskaffande av diskriminering
o Vi accepterar inte någon form av diskriminering baserad på egenskaper som inte är relaterade till meriter eller inneboende krav för jobbet och alla anställda
uppmanas aktivt att omedelbart meddela ledningen i händelse av
diskriminering. Anställda med liknande kvalifikationer, erfarenhet och skicklighet
får lika lön för lika arbete.

Miljö

Vi stöder en försiktighetsstrategi för miljöutmaningar i alla vår verksamhet. Företagets miljöaspekter är tydligt identifierade och vi arbetar genom ständiga förbättringar för att minimera vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att använda
miljövänlig teknik och alla slags initiativ som främjar en
förbättrad miljöprestanda uppmuntras.

Anti-korruption

Vi accepterar inte någon form av korruption, utpressning eller mutor. All sorts orättvist erbjudande om betalning anmäls omedelbart till myndigheterna.

Varukorg
Rulla till toppen