+46 431 136 20 protite@protite.se

MÅLET ÄR ALLTID EN OPTIMAL LÖSNING

PACKNINGAR

Protite AB är en komplett leverantör av packningar och tätningar till livsmedels-, energi-, verkstads- och processindustrin. Med en stor bredd på material samt en flexibel produktion med engagerade medarbetare hanterar vi såväl små som stora serier. Tack vare vår moderna maskinpark klarar vi att leva upp till era krav på hög kvalitet och korta leveranstider.

I material som gummi, cellgummi, cellplast, plaster, fiber och filt stansar eller skär vi ut plana produkter. Planpackningar finns i många applikationer där media, tryck och temperatur styr valet av lämpligt material. Vill du ha hjälp med att välja rätt planpackning så vägleder vi dig gärna rätt.
Målet är alltid en optimal lösning med fokus på just ert behov.

PA AMIDPLAST

PA6 är en vanligt förekommande amidplast med hög seghet för mångsidig användning. Alla PA absorberar eller avger fukt. PA6 är stabil, elektriskt isolerande och nötningsbeständig. Den har en god beständighet mot oljor, bensin, fetter och rengöringsmedel. En lättbearbetad plast med god svetsbarhet.

POLYETEN

Den vanligaste termoplasten för glid- och slitapplikationer är Polyeten vilken finns i många olika kvaliteter. Polyeten är en relativt mjuk plast med en vaxig yta som ger den dess låga friktionskoefficient. PE förekommer med olika densiteter och betecknas därefter, LD-låg, MD-medel, HD-hög densitet. Polyeten är livsmedelsgodkänd.

PTFE FLUORPLAST

Utmärks av utomordentligt god kemisk resistens, hög temperaturtålighet, låg friktionskoefficient, goda elektriska egenskaper, ingen vattenupptagning samt utmärkt åldringsbeständighet. Nötningsbeständigheten och förmågan att klara stora laster är dock begränsad. Materialet är ett av de mest kemikaliebeständiga av alla material. PTFE har mycket bra temperaturegenskaper och kan användas kontinuerligt inom området från -160°C till +260°C.