+46 431 136 20 protite@protite.se

PROFESSIONAL
CUSTOMIZED SOLUTIONS

KVALITETSPOLICY

Protite AB strävar efter att erbjuda så god kundnytta som möjligt i hela sin verksamhet, innefattande såväl industrisömnad och tillverkning av maskinskydd som produktion av tätningar och andra plana detaljer.

Detta skall uppnås genom att erbjuda en hög servicenivå samt en god produktkvalitet och leveranssäkerhet.
Vi skall lära av våra misstag och arbeta aktivt med att ständig förbättra vår kvalitetsprestanda och vårt kvalitetsledningssystem i strävan mot 0-fel.

Företaget skall efterleva de krav som ställs av såväl kunder som andra relevanta intressenter och sträva efter en god  och kontinuerlig personalutveckling.

Kvalitetsansvaret delas av samtliga medarbetare och var och en måste ta ett aktivt ansvar för att uppnå så hög kvalitet som möjligt i det egna arbetet.

 

2022-03-17
Zvonko Turujlija
Verkställande Direktör