+46 431 136 20 protite@protite.se

PROFESSIONAL
COSTUMIZED SOLUTIONS

KVALITET & MILJÖ

Med utgångspunkt från ISO standarder bedrivs och utvecklas våra processer kontinuerligt. Insikten om att rätt kvalitet är en grundförutsättning för såväl kundernas som vår egen utveckling och konkurrenskraft sitter djupt rotad hos våra medarbetare.

Tillsammans med våra kunder och leverantörer pågår ständigt aktiviteter i syfte att säkerställa minimal miljöpåverkan. Våra kvalitets- och miljöledningssystem är certifierade enligt ISO 9001:2008 respektive ISO 14001:2004.