+46 431 136 20 protite@protite.se

PROFESSIONAL
CUSTOMIZED SOLUTIONS

KVALITETSPOLICY

PROTITE AB SKALL HA TILLFREDSSTÄLLDA KUNDER GENOM:
• Bra produktkvalitet och hög leveranssäkerhet
• Ständiga kvalitetsförbättringar och strävan mot 0-fel
• God personalutveckling

DETTA SKA VI UPPNÅ GENOM ATT:
• Möta de krav som kunder ställer genom ritningar och dokument
• Leverera i rätt tid och med rätt kvalitet
• Utveckla kvalitetssystemet tillsammans med verksamheten till ett effektivt ledningssystem
• Försäkra oss om en kontinuerlig och planlagd personalutveckling

Zvonko Turujlija
Verkställande Direktör
2010-03-18